Řečice - pamětihodnosti

Zámek

Na místě zámku stávala původně tvrz. Její existenci předpokládáme již v 15. století, písemně je však doložena v roce 1562. Tvrz byla přestavěna v jednoduchý obdélníkový barokní zámek roku 1690. Zámek byl pronikavě přestavěn kolem roku 1730 a rozšířen o pravé křídlo v roce 1800 rodem Lipovských.

Rod Lipovských vlastnil řečický zámek až do roku 1830, kdy jej prodal Dalbergům, majitelům dačického panství. Roku 1909 prodal Karel baron Dalberg Řečici Dr. Robertu baronovi Bachovi.

Roku 1918 koupil od Bacha statek Antonín Sychra, továrník z Boskovic, který prodal Řečici Karlovi a Anně Šikýřovým v roce 1925.

Dne 9. 5. 1945 Karel Šikýř náhle zemřel a zámek se statkem připadl dědicům Anně, Karlovi a Petrovi. Dne 10. 4. 1948 došlo k parcelaci velkostatku, takže od 1. 10. 1948 bylo hospodářství předáno drobným uchazečům o půdu z Řečice, Šachu a Velké Lhoty, kterým bylo doplněno vlastnictví půdy nejvýše do 4 ha. Budovy, rybníky a lesy byly předány do správy obce.

Po založení družstva sloužila budova zámku jako kanceláře a byty. Dne 31. 3. 1979 prodalo MNV Volfířov zámek v Řečici podniku Drogerie Jihlava za 500 000 Kčs. Podnik Drogerie Jihlava se jej při rekonstrukci snažil uvést do původní podoby a to včetně přilehlé zámecké zahrady. Nákladem 4,5 mil. Kčs vzniklo ze zámku školicí a rekreační středisko s 11 pokoji, jídelnou a klubovnou s kapacitou 40ti lůžek.

V restituci po roce 1989 byl zámek i ostatní majetek statku vrácen restituentům.

Zámek není přístupný veřejnosti.

Kaplička

Kaple Nejsvětější Trojice na návsi z roku 1865 pseudorománského stylu, trojboce uzavřená s hranolovitou věži s jehlanem před západním průčelím. Oltář ze třetí čtvrtiny 19. století s obrazem Nejsvětější Trojice.

V kapli jsou jednou měsíčně slouženy duchovními z nedalekého karmelitánského kláštera v kostelním Vydří pravidelné bohoslužby.

Štátuje

Kamenný sloup z roku 1854 původně s obrazem Panny Marie svatohostýnské stojí přímo proti zámku.

Kříž na návsi

U kaple stojí kamenný kříž z roku 1811. Na podstavci má švabachem psaný nápis: "Pobožný křesťane, kdykoli umučení Páně rozjímati budeš, vzpomeň modlitbou na dobrodince tohoto kříže."

Tento postupem času velice sešel. Zželelo se ubohého stavu sv. kříže ženám řečickým, uspořádaly mezi sebou sbírku, která vynesla 18K. Tento kříž daly opravit Františkem Augustou, mistrem kamenickým v Řečici č. 9 v roce 1902.

U kříže stála lípa. 18. června 1931 větrná smršť tuto lípu vyvrátila, kmen povalil kříž i s podstavcem a kříž na několik kusů přerazil. Kříž byl opraven do původní podoby místními kameníky Františkem a Vincencem Vávrů. Do podstavce byl vytesán otvor pro měděnou schránku, do níž byla uložena pergamenová listina, popisující současný stav a poměry v obci a státu, a vloženy i dobové mince. Kříž pak byl dne 11.10. 1931 slavnostně vysvěcen farářem Františkem Pelikánem.

V sobotu 8. listopadu 2014 byl požehnán otcem Norbertem nově opravený kříž u kaple. Opravu kříže zajistila obec Volfířov, rekonstrukci spolufinancovaly obec Volfířov a DSO Mikroregion Dačicko v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje „Oprava sakrálních památek“ celkovým nákladem 69 878 Kč. Odbornou opravu provedli restaurátor a štukatér Daniel Chadim a restaurátor Zdeněk Kovářík. Do schránky ve spodní části vertikály byly vloženy původní mince ze třicátých let minulého století, ikona Nejsvětější Trojice, biblický text, listina mapující nejdůležitější okamžiky dnešního života naší společnosti, bloček s podpisy obyvatel obce a tři mince ze současnosti. Původní dokument z roku 1931 byl značně poškozen vlhkostí.

Kříž na Sádkách

Dne 2.6. 1901 v den Nejsvětější Trojice o půl čtvrté hodině byl vysvěcen na Sádkách kříž, který vlastním nákladem zhotovil kameník František Vávrů ml. Asi 400 účastníků vyšlo průvodem za zvuku řečické kapely a zpěvu písně "Tisíckrát pozdravujeme Tebe" na Sádka. Po modlitbě a proslovu faráře bylo vykonáno svěcení kříže. Po zapění písně "Svatý kříži, Tebe ctíme" a modlitbě tato dojemná slavnost skončila.

Kříže u rybníka Nový

U nové silnice z Volfířova do Řečice byly postaveny na vlastních pozemcích dva nové kříže a 20.9. 1903 farářem Františkem Pelikánem posvěceny za velké účasti zbožného lidu. Slavnost svěcení byla vylíčena v "Hlasech", ročník 1903, č. 41.

První kříž nechal postavit František Běhan, výměnkář z Řečice č. 28 a jeho choť Anna, rozená Bradová z Horní Vilímče. Druhý, poblíž rybníka Nový, nechal postavit Josef Toman, rolník v Řečici č. 25 a jeho manželka Antonie, rozená Urbanová, taktéž z Řečice č. 10.

Kříž ve Vísce

V části obce Víska při silnici do Mysletic na zahrádce před domem č. 17 stojí další kamenný kříž, který věnovali manželé Karešovi.