Jaroslav Smejkal

Jaroslav Smejkal

Autor těchto stránek - Jaroslav Smejkal - se narodil dne 20. března roku 1920 v Řečici, v domě č.p. 55, kde žil až do své smrti 29. prosince 2010. Mezi jeho koníčky patřila historie a to nejen obce, což je vidět i na stránkách, ale samozřejmě i vlastní rodiny, pro kterou vypracoval rodokmen.

Některé z jeho publikovaných článků
Historie JZD v Řečici

Po dlouhodobé přesvědčovací kampani bylo v naší obci dne 5. 9. 1952 založeno „JZD I. typu" do kterého vstoupili všichni zemědělci ...

Dne 9. února 1973 se v kulturní místnosti zámku konaly tyto tradiční dobírky JZD Řečice naposledy.

Konec Války v Řečici

Do Řečice dne 30. 4. 1945 přitáhla německá vojska a byla ubytována v obou třídách zdejší školy. Vojáci zřizovali na silnicích zátarasy ...

10. 5. od časných ranních hodin až do noci projížděla Řečicí Rudá armáda dvěma proudy.

Co vyzvonil zvonek

Po vyhlášení tolerančního patentu za Josefa II. se občané ze Šachu, Radlic, Brandlína a Velké Lhoty přihlásili k evangelickému vyznání ...

Kostelík sv. Ducha byl roku 1784 zrušen, aby byla zahlazena památka na dědictví otců.

Lipová

Osada se nachází asi 1,5 km východně od obce Řečice. Vznikla na základě reformy císaře Josefa II. roku 1793 při parcelaci panského dvora ...

Na návsi stojí zvonička. Zvonek si osadníci koupili od obyvatel sousední vesnice Šach.